Gọi Al Başrat al Qadīmah, I-rắc


Để gọi Al Başrat al Qadīmah:

Quay số: 964 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
964Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới I-rắc
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
30° 29' Bắc
47° 48' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
30.49721
47.81491

Xem các thành phố gần Al Başrat al Qadīmah

Kiểm tra thời tiết ở Al Başrat al Qadīmah


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Linnich, nước Đức

Feltre, Nước Ý đến Al Başrat al Qadīmah, I-rắc

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Komin, Croatia

Zduny, Ba lan đến Al Başrat al Qadīmah, I-rắc

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Clermont-Creans, Nước pháp

Nogentel, Nước pháp đến Al Başrat al Qadīmah, I-rắc

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Kakenstorf, nước Đức

Huayna Alcalde, Peru đến Al Başrat al Qadīmah, I-rắc

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Taylor Mill, Kentucky

Wilmerding, Pennsylvania đến Al Başrat al Qadīmah, I-rắc

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Salunga, Pennsylvania

Reisterstown, Maryland đến Al Başrat al Qadīmah, I-rắc
© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact