Gọi Athens, Hy Lạp


Để gọi Athens:

Quay số: 30 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
30Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Hy Lạp
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
37° 58' Bắc
23° 42' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
37.97945
23.71622

Xem các thành phố gần Athens

Kiểm tra thời tiết ở Athens


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Danville, Canada

Ciplak, gà tây đến Athens, Hy Lạp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bulu, Phi-líp-pin

Ferryhill, Vương quốc Anh đến Athens, Hy Lạp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Ciortesti, Romania

Azamgarh, Ấn Độ đến Athens, Hy Lạp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Perene, Peru

Ratchaburi, nước Thái Lan đến Athens, Hy Lạp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bowling Green, Virginia

Hamburg, Newyork đến Athens, Hy Lạp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Homerville, Georgia

Centerville, phía Nam Carolina đến Athens, Hy Lạp
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact