Gọi Bari, Nước Ý


Để gọi Bari:

Quay số: 39 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
39Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Nước Ý
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
41° 7' Bắc
16° 51' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
41.11773
16.85118

Xem các thành phố gần Bari

Kiểm tra thời tiết ở Bari


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Charikar, Afghanistan

Pacol, Phi-líp-pin đến Bari, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Novosibirsk, Nga

Entrimo, Tây Ban Nha đến Bari, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Huangmaoyuan, Trung Quốc

Maravatio, Mexico đến Bari, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Phulji, Pakistan

Gronau, nước Đức đến Bari, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Highland Park, Texas

Glasford, Illinois đến Bari, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Harris Hill, Newyork

Calabasas, California đến Bari, Nước Ý
© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact