Gọi Benguela, Angola


Để gọi Benguela:

Quay số: 244 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
244Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Angola
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
12° 34' miền Nam
13° 24' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
-12.57833
13.40722

Xem các thành phố gần Benguela

Kiểm tra thời tiết ở Benguela


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Gleina, nước Đức

Meppel, nước Hà Lan đến Benguela, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sassenage, Nước pháp

Nanyo, Phi-líp-pin đến Benguela, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Meylan, Nước pháp

Badami, Ấn Độ đến Benguela, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Ovindoli, Nước Ý

Minerbe, Nước Ý đến Benguela, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Foley, Alabama

Tiptonville, Tennessee đến Benguela, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến East Highland Park, Virginia

Springvale, Maine đến Benguela, Angola
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact