Gọi Brooklyn, Newyork, Hoa Kỳ


Để gọi Brooklyn:

Quay số: 1 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
1Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Hoa Kỳ
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ

Nếu bạn đang gọi từ bên trong Hoa Kỳ, bạn không cần phải sử dụng mã quốc gia để thực hiện cuộc gọi quốc tế. Thay vào đó, bạn chỉ có thể quay số trực tiếp mà không cần bất kỳ mã nào.

Nếu người bạn đang gọi có số điện thoại của họ khi họ sống Brooklyn, số của họ có thể bắt đầu bằng mã vùng 718, 929, 917 or 347.

Quay số: 718 X

Quay số: 929 X

Quay số: 917 X

Quay số: 347 X

Number Explanation
718Mã vùng địa phương được sử dụng để gọi tới Brooklyn
929Mã vùng địa phương được sử dụng để gọi tới Brooklyn
917Mã vùng địa phương được sử dụng để gọi tới Brooklyn
347Mã vùng địa phương được sử dụng để gọi tới Brooklyn
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
40° 39' Bắc
73° 56' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
40.6501
-73.94958

Xem các thành phố gần Brooklyn

Kiểm tra thời tiết ở Brooklyn


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Siedleczka, Ba lan

Mamedkala, Nga đến Brooklyn, Newyork, Hoa Kỳ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Dudhani, Ấn Độ

Sarmanovo, Nga đến Brooklyn, Newyork, Hoa Kỳ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Ludgerovice, Cộng hòa Séc

Tanghe, Trung Quốc đến Brooklyn, Newyork, Hoa Kỳ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Yelyzavethradka, Ukraine

Etreillers, Nước pháp đến Brooklyn, Newyork, Hoa Kỳ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Southwest Ranches, Florida

Lowell, Massachusetts đến Brooklyn, Newyork, Hoa Kỳ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Holts Summit, Missouri

Crooksville, Ohio đến Brooklyn, Newyork, Hoa Kỳ
© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact