Gọi Camagüey, Cuba


Để gọi Camagüey:

Quay số: 53 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
53Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Cuba
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
21° 22' Bắc
77° 55' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
21.38083
-77.91694

Xem các thành phố gần Camagüey

Kiểm tra thời tiết ở Camagüey


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Krasnohrad, Ukraine

Malaiba, Phi-líp-pin đến Camagüey, Cuba

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sarmas, Romania

Kanuru, Ấn Độ đến Camagüey, Cuba

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Skolyszyn, Ba lan

Cusano Milanino, Nước Ý đến Camagüey, Cuba

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Drachtstercompagnie, nước Hà Lan

Nambour, Châu Úc đến Camagüey, Cuba

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Versailles, Kentucky

Silver Grove, Kentucky đến Camagüey, Cuba

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sherburne, Newyork

Gloversville, Newyork đến Camagüey, Cuba
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact