Gọi Cape Coast, Ghana


Để gọi Cape Coast:

Quay số: 233 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
233Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Ghana
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
5° 6' Bắc
1° 14' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
5.10535
-1.2466

Xem các thành phố gần Cape Coast

Kiểm tra thời tiết ở Cape Coast


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Lodosa, Tây Ban Nha

Dahod, Ấn Độ đến Cape Coast, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Pau, Phi-líp-pin

Wenceslau Braz, Brazil đến Cape Coast, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Pawlow, Ba lan

Butig, Phi-líp-pin đến Cape Coast, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Balsareny, Tây Ban Nha

Boissise-le-Roi, Nước pháp đến Cape Coast, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Beloit, Wisconsin

India Hook, phía Nam Carolina đến Cape Coast, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Olton, Texas

Canal Fulton, Ohio đến Cape Coast, Ghana
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact