Gọi Damascus, Syria


Để gọi Damascus:

Quay số: 963 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
963Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Syria
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
33° 30' Bắc
36° 17' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
33.5102
36.29128

Xem các thành phố gần Damascus

Kiểm tra thời tiết ở Damascus


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Suelli, Nước Ý

Skare, Thụy Điển đến Damascus, Syria

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Shepparton, Châu Úc

Biandronno, Nước Ý đến Damascus, Syria

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sao Francisco, Brazil

Dzilam Gonzalez, Mexico đến Damascus, Syria

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sliwice, Ba lan

Banatski Dvor, Xéc-bi-a đến Damascus, Syria

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Watertown, Minnesota

Canton, Illinois đến Damascus, Syria

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Church Hill, Pennsylvania

Norwood, Massachusetts đến Damascus, Syria
© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact