Gọi Denov, U-dơ-bê-ki-xtan


Để gọi Denov:

Quay số: 998 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
998Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới U-dơ-bê-ki-xtan
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
38° 16' Bắc
67° 54' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
38.26667
67.9

Xem các thành phố gần Denov

Kiểm tra thời tiết ở Denov


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Barbiano - Barbian, Nước Ý

Champigne, Nước pháp đến Denov, U-dơ-bê-ki-xtan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Kasulu, Tanzania

Port-Cartier, Canada đến Denov, U-dơ-bê-ki-xtan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Shnogh, Armenia

Rio Aller, Tây Ban Nha đến Denov, U-dơ-bê-ki-xtan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Las Juntas, Mexico

Villa Latina, Nước Ý đến Denov, U-dơ-bê-ki-xtan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Pocono Pines, Pennsylvania

Saticoy, California đến Denov, U-dơ-bê-ki-xtan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Edgerton, Wisconsin

Greenfield, Wisconsin đến Denov, U-dơ-bê-ki-xtan
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact