Gọi Ermezinde, Bồ Đào Nha


Để gọi Ermezinde:

Quay số: 351 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
351Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Bồ Đào Nha
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
41° 13' Bắc
8° 33' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
41.21667
-8.55

Xem các thành phố gần Ermezinde

Kiểm tra thời tiết ở Ermezinde


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Zakrzowek, Ba lan

Qalandiya, Lãnh thổ của người Palestin đến Ermezinde, Bồ Đào Nha

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bedkow, Ba lan

Thungen, nước Đức đến Ermezinde, Bồ Đào Nha

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Dobrin, Romania

Letca, Romania đến Ermezinde, Bồ Đào Nha

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Vagos, Bồ Đào Nha

Vollmershain, nước Đức đến Ermezinde, Bồ Đào Nha

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Collinsville, Alabama

Nowthen, Minnesota đến Ermezinde, Bồ Đào Nha

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến South Barre, Vermont

Rockdale, Illinois đến Ermezinde, Bồ Đào Nha
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact