Gọi H̱adera, Người israel


Để gọi H̱adera:

Quay số: 972 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
972Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Người israel
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
32° 26' Bắc
34° 55' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
32.43528
34.9175

Xem các thành phố gần H̱adera

Kiểm tra thời tiết ở H̱adera


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Straz, Cộng hòa Séc

Schlieren Boden, Thụy sĩ đến H̱adera, Người israel

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Yenotayevka, Nga

Sant'Angelo d'Alife, Nước Ý đến H̱adera, Người israel

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Juhr ad Dik, Lãnh thổ của người Palestin

Pallappatti, Ấn Độ đến H̱adera, Người israel

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Vedi, Armenia

Yardimli, Azerbaijan đến H̱adera, Người israel

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Madbury, Mới Hampshire

Hamlin, Newyork đến H̱adera, Người israel

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Macon, Mississippi

Hillsdale, Missouri đến H̱adera, Người israel
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact