Gọi Herāt, Afghanistan


Để gọi Herāt:

Quay số: 93 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
93Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Afghanistan
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
34° 20' Bắc
62° 11' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
34.34817
62.19967

Xem các thành phố gần Herāt

Kiểm tra thời tiết ở Herāt


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Poggiomarino, Nước Ý

Grenfell, Châu Úc đến Herāt, Afghanistan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Wertach, nước Đức

Chahal, Guatemala đến Herāt, Afghanistan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Rocca di Papa, Nước Ý

Capvern, Nước pháp đến Herāt, Afghanistan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Plouider, Nước pháp

Tarsus, gà tây đến Herāt, Afghanistan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Pell City, Alabama

Walnut Grove, Mississippi đến Herāt, Afghanistan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Westway, Texas

Center, Bắc Dakota đến Herāt, Afghanistan
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact