Gọi Kilifi, Kenya


Để gọi Kilifi:

Quay số: 254 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
254Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Kenya
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ




Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
3° 37' miền Nam
39° 50' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
-3.63045
39.84992

Xem các thành phố gần Kilifi

Kiểm tra thời tiết ở Kilifi


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:





Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Rybczewice, Ba lan

Martvili, Georgia đến Kilifi, Kenya

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Haora, Ấn Độ

Waringstown, Vương quốc Anh đến Kilifi, Kenya

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bene Beraq, Người israel

Hajos, Hungary đến Kilifi, Kenya

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Langueux, Nước pháp

Palmerston North, New Zealand đến Kilifi, Kenya

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Oxford, Newyork

Charles Town, phia Tây Virginia đến Kilifi, Kenya

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Flowery Branch, Georgia

Wilson, Wyoming đến Kilifi, Kenya




© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact