Gọi Kongsberg, Na Uy


Để gọi Kongsberg:

Quay số: 47 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
47Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Na Uy
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
59° 40' Bắc
9° 39' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
59.66858
9.65017

Xem các thành phố gần Kongsberg

Kiểm tra thời tiết ở Kongsberg


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Cuddapah, Ấn Độ

Bonnet Bay, Châu Úc đến Kongsberg, Na Uy

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Kudamatsu, Nhật Bản

Priay, Nước pháp đến Kongsberg, Na Uy

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Caparroso, Tây Ban Nha

Lalupon, Nigeria đến Kongsberg, Na Uy

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Chirongui, Mayotte

Lamut, Phi-líp-pin đến Kongsberg, Na Uy

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Watonga, Oklahoma

East Bronson, Florida đến Kongsberg, Na Uy

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Spring Hill, Kansas

Fairmead, California đến Kongsberg, Na Uy
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact