Gọi Koundara, Guinea


Để gọi Koundara:

Quay số: 224 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
224Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Guinea
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
12° 28' Bắc
13° 18' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
12.48333
-13.3

Xem các thành phố gần Koundara

Kiểm tra thời tiết ở Koundara


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Tuxtla Gutierrez, Mexico

Elorrio, Tây Ban Nha đến Koundara, Guinea

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Thoen, nước Thái Lan

Aguining, Phi-líp-pin đến Koundara, Guinea

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Kepie Zaleszanskie, Ba lan

Jesus, Paraguay đến Koundara, Guinea

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Huichapan, Mexico

Imues, Colombia đến Koundara, Guinea

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Grovetown, Georgia

California, Pennsylvania đến Koundara, Guinea

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Arnold, Maryland

Pittsfield, Maine đến Koundara, Guinea
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact