Gọi Lapu-Lapu City, Phi-líp-pin


Để gọi Lapu-Lapu City:

Quay số: 63 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
63Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Phi-líp-pin
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
10° 18' Bắc
123° 56' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
10.31028
123.94944

Xem các thành phố gần Lapu-Lapu City

Kiểm tra thời tiết ở Lapu-Lapu City


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Rochester, Vương quốc Anh

Ogori, Nhật Bản đến Lapu-Lapu City, Phi-líp-pin

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Otranto, Nước Ý

Irigny, Nước pháp đến Lapu-Lapu City, Phi-líp-pin

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Beni Mester, Algeria

Burhar, Ấn Độ đến Lapu-Lapu City, Phi-líp-pin

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Escucha, Tây Ban Nha

Calcot, Vương quốc Anh đến Lapu-Lapu City, Phi-líp-pin

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Shelburn, Indiana

Port Byron, Illinois đến Lapu-Lapu City, Phi-líp-pin

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến New Buffalo, Michigan

Moline, Illinois đến Lapu-Lapu City, Phi-líp-pin
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact