Gọi Lashio, Myanmar


Để gọi Lashio:

Quay số: 95 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
95Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Myanmar
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ




Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
22° 55' Bắc
97° 45' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
22.93333
97.75

Xem các thành phố gần Lashio

Kiểm tra thời tiết ở Lashio


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:





Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Frolovo, Nga

Tollevast, Nước pháp đến Lashio, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bhavani, Ấn Độ

Selaya, Tây Ban Nha đến Lashio, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Kusheriki, Nigeria

Izmir, gà tây đến Lashio, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Kawambwa, Zambia

Gilet, Tây Ban Nha đến Lashio, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Biltmore Forest, bắc Carolina

Pevely, Missouri đến Lashio, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Guthrie Center, Iowa

Mountain Iron, Minnesota đến Lashio, Myanmar




© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact