Gọi Lausanne, Thụy sĩ


Để gọi Lausanne:

Quay số: 41 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
41Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Thụy sĩ
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
46° 30' Bắc
6° 37' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
46.516
6.63282

Xem các thành phố gần Lausanne

Kiểm tra thời tiết ở Lausanne


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Rovereto, Nước Ý

Orel-Izumrud, Nga đến Lausanne, Thụy sĩ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Yona Village, Guam

Cerrah, gà tây đến Lausanne, Thụy sĩ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Burgheim, nước Đức

Bumbesti-Jiu, Romania đến Lausanne, Thụy sĩ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Chornoliztsi, Ukraine

Ualog, Phi-líp-pin đến Lausanne, Thụy sĩ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sterling City, Texas

Wilson, Wyoming đến Lausanne, Thụy sĩ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Stony Creek Mills, Pennsylvania

Wiley Ford, phia Tây Virginia đến Lausanne, Thụy sĩ
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact