Gọi Léogâne, Haiti


Để gọi Léogâne:

Quay số: 509 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
509Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Haiti
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
18° 30' Bắc
72° 38' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
18.51083
-72.63389

Xem các thành phố gần Léogâne

Kiểm tra thời tiết ở Léogâne


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Le Thillay, Nước pháp

Maruntei, Romania đến Léogâne, Haiti

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Taizhou, Trung Quốc

Domea, Lãnh thổ của người Palestin đến Léogâne, Haiti

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bayan, Trung Quốc

Mayantoc, Phi-líp-pin đến Léogâne, Haiti

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Santa Maria la Alta, Mexico

Lomazy, Ba lan đến Léogâne, Haiti

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Naperville, Illinois

Poolesville, Maryland đến Léogâne, Haiti

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Versailles, Indiana

Mount Vernon, Iowa đến Léogâne, Haiti
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact