Gọi Lille, Nước pháp


Để gọi Lille:

Quay số: 33 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
33Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Nước pháp
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
50° 37' Bắc
3° 4' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
50.63333
3.06667

Xem các thành phố gần Lille

Kiểm tra thời tiết ở Lille


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Mortdale, Châu Úc

Commessaggio, Nước Ý đến Lille, Nước pháp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Roche-a-Bateau, Haiti

Dzierzoniow, Ba lan đến Lille, Nước pháp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Marcilly-sur-Eure, Nước pháp

Palanga, Lithuania đến Lille, Nước pháp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Topolka, Ba lan

Kruibeke, nước Bỉ đến Lille, Nước pháp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Cabot, Arkansas

Lac du Flambeau, Wisconsin đến Lille, Nước pháp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Alice, Texas

Waller, Texas đến Lille, Nước pháp
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact