Gọi Livorno, Nước Ý


Để gọi Livorno:

Quay số: 39 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
39Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Nước Ý
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
43° 32' Bắc
10° 18' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
43.54264
10.316

Xem các thành phố gần Livorno

Kiểm tra thời tiết ở Livorno


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Norabats', Armenia

Leon, Nước pháp đến Livorno, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Simod, Phi-líp-pin

Brand, nước Đức đến Livorno, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Saint-Andre-Avellin, Canada

Traiguen, Chile đến Livorno, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến San Sebastian Tutla, Mexico

Kariya, Nhật Bản đến Livorno, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Portsmouth, Virginia

Punta Gorda Isles, Florida đến Livorno, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Osceola, Arkansas

Batavia, Ohio đến Livorno, Nước Ý
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact