Gọi London CAN, Canada


Để gọi London CAN:

Quay số: 1 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
1Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Canada
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
42° 59' Bắc
81° 13' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
42.98339
-81.23304

Xem các thành phố gần London CAN

Kiểm tra thời tiết ở London CAN


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Waghausel, nước Đức

Verbicaro, Nước Ý đến London CAN, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Agos, Phi-líp-pin

Romblon, Phi-líp-pin đến London CAN, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Port Erroll, Vương quốc Anh

Charolles, Nước pháp đến London CAN, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Moussan, Nước pháp

Gaiole in Chianti, Nước Ý đến London CAN, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Summerville, Georgia

Lyons, Kansas đến London CAN, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bradford Woods, Pennsylvania

Saint Ann, Missouri đến London CAN, Canada
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact