Gọi Los Angeles, California, Hoa Kỳ


Để gọi Los Angeles:

Quay số: 1 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
1Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Hoa Kỳ
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ

Nếu bạn đang gọi từ bên trong Hoa Kỳ, bạn không cần phải sử dụng mã quốc gia để thực hiện cuộc gọi quốc tế. Thay vào đó, bạn chỉ có thể quay số trực tiếp mà không cần bất kỳ mã nào.

Nếu người bạn đang gọi có số điện thoại của họ khi họ sống Los Angeles, số của họ có thể bắt đầu bằng mã vùng 213, 310, 818, 323, 424 or 747.

Quay số: 213 X

Quay số: 310 X

Quay số: 818 X

Quay số: 323 X

Quay số: 424 X

Quay số: 747 X

Number Explanation
213Mã vùng địa phương được sử dụng để gọi tới Los Angeles
310Mã vùng địa phương được sử dụng để gọi tới Los Angeles
818Mã vùng địa phương được sử dụng để gọi tới Los Angeles
323Mã vùng địa phương được sử dụng để gọi tới Los Angeles
424Mã vùng địa phương được sử dụng để gọi tới Los Angeles
747Mã vùng địa phương được sử dụng để gọi tới Los Angeles
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
34° 3' Bắc
118° 14' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
34.05223
-118.24368

Xem các thành phố gần Los Angeles

Kiểm tra thời tiết ở Los Angeles


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Fabrezan, Nước pháp

Goias, Brazil đến Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Birpara, Ấn Độ

Tourville-sur-Odon, Nước pháp đến Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Trana, Nước Ý

Swords, Ailen đến Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Fuente el Fresno, Tây Ban Nha

Kizilirmak, gà tây đến Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Rotonda, Florida

Greenacres City, Florida đến Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Greenback, Tennessee

Greensburg, Ohio đến Los Angeles, California, Hoa Kỳ
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact