Gọi Lucapa, Angola


Để gọi Lucapa:

Quay số: 244 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
244Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Angola
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
8° 25' miền Nam
20° 44' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
-8.41915
20.74466

Xem các thành phố gần Lucapa

Kiểm tra thời tiết ở Lucapa


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Killam, Canada

Kocs, Hungary đến Lucapa, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Cortez, Phi-líp-pin

Klenovnik, Croatia đến Lucapa, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Nogir, Nga

Kaitong, Trung Quốc đến Lucapa, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Vinsady, Nga

Ciechow, Ba lan đến Lucapa, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Fayetteville, bắc Carolina

Big Bear Lake, California đến Lucapa, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Goldthwaite, Texas

Lodi, Wisconsin đến Lucapa, Angola
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact