Gọi Lucena, Phi-líp-pin


Để gọi Lucena:

Quay số: 63 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
63Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Phi-líp-pin
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
10° 52' Bắc
122° 35' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
10.8794
122.5967

Xem các thành phố gần Lucena

Kiểm tra thời tiết ở Lucena


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Front, Nước Ý

Inhapim, Brazil đến Lucena, Phi-líp-pin

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Colombey-les-Belles, Nước pháp

Bais, Nước pháp đến Lucena, Phi-líp-pin

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Dietenhofen, nước Đức

Ris-Orangis, Nước pháp đến Lucena, Phi-líp-pin

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bicske, Hungary

Bhuban, Ấn Độ đến Lucena, Phi-líp-pin

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Tunica, Mississippi

Chatham, Áo mới đến Lucena, Phi-líp-pin

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Middleton, Wisconsin

Sausalito, California đến Lucena, Phi-líp-pin
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact