Gọi Malanje, Angola


Để gọi Malanje:

Quay số: 244 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
244Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Angola
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
9° 32' miền Nam
16° 20' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
-9.54472
16.34528

Xem các thành phố gần Malanje

Kiểm tra thời tiết ở Malanje


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Nieheim, nước Đức

Gliwice, Ba lan đến Malanje, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sienhachenbach, nước Đức

Doblitz, nước Đức đến Malanje, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Amarwara, Ấn Độ

Skomlin, Ba lan đến Malanje, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Victoria, Argentina

Arcoverde, Brazil đến Malanje, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Shady Cove, Oregon

Marianna, Arkansas đến Malanje, Angola

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Helena, Mississippi

Four Corners, Florida đến Malanje, Angola
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact