Gọi Mestre, Nước Ý


Để gọi Mestre:

Quay số: 39 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
39Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Nước Ý
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
45° 29' Bắc
12° 14' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
45.49028
12.2425

Xem các thành phố gần Mestre

Kiểm tra thời tiết ở Mestre


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Orba, Tây Ban Nha

Blotzheim, Nước pháp đến Mestre, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Signau, Thụy sĩ

Abano Terme, Nước Ý đến Mestre, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Muri, Thụy sĩ

At Tafilah, Jordan đến Mestre, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Ban Phan Don, nước Thái Lan

Puerto Quijarro, Bolivia đến Mestre, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Centralia, Illinois

Cienega Springs, Arizona đến Mestre, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bayard, Nebraska

Avondale, Arizona đến Mestre, Nước Ý
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact