Gọi Mīrpur Khās, Pakistan


Để gọi Mīrpur Khās:

Quay số: 92 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
92Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Pakistan
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
25° 31' Bắc
69° 0' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
25.5251
69.0159

Xem các thành phố gần Mīrpur Khās

Kiểm tra thời tiết ở Mīrpur Khās


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Lopandino, Nga

Marignane, Nước pháp đến Mīrpur Khās, Pakistan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Potstat, Cộng hòa Séc

Areka, Ethiopia đến Mīrpur Khās, Pakistan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Tianguistenco, Mexico

Bom Conselho, Brazil đến Mīrpur Khās, Pakistan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Rosal, Tây Ban Nha

Popesti-Leordeni, Romania đến Mīrpur Khās, Pakistan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Northborough, Massachusetts

Excelsior Springs, Missouri đến Mīrpur Khās, Pakistan

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Mansura, Louisiana

Mount Gilead, Ohio đến Mīrpur Khās, Pakistan
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact