Gọi Myitkyinā, Myanmar


Để gọi Myitkyinā:

Quay số: 95 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
95Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Myanmar
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
25° 22' Bắc
97° 24' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
25.38333
97.4

Xem các thành phố gần Myitkyinā

Kiểm tra thời tiết ở Myitkyinā


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Deolali, Ấn Độ

Dagupan, Phi-líp-pin đến Myitkyinā, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sprendlingen, nước Đức

Yakou, Trung Quốc đến Myitkyinā, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Orroli, Nước Ý

Russingen, nước Đức đến Myitkyinā, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Castillo, Phi-líp-pin

Sulina, Romania đến Myitkyinā, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sedalia, Missouri

Du Quoin, Illinois đến Myitkyinā, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Ashland, Pennsylvania

Jesup, Georgia đến Myitkyinā, Myanmar
© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact