Gọi Níkaia, Hy Lạp


Để gọi Níkaia:

Quay số: 30 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
30Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Hy Lạp
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 34' Bắc
22° 28' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.56667
22.46667

Xem các thành phố gần Níkaia

Kiểm tra thời tiết ở Níkaia


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Cascais, Bồ Đào Nha

Javalera, Phi-líp-pin đến Níkaia, Hy Lạp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Pouebo, New Caledonia

Serpukhov, Nga đến Níkaia, Hy Lạp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Kudirkos Naumiestis, Lithuania

Rizal, Phi-líp-pin đến Níkaia, Hy Lạp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Candoni, Phi-líp-pin

Moanda, Gabon đến Níkaia, Hy Lạp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Rising Sun, Maryland

Paris, Illinois đến Níkaia, Hy Lạp

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Culver, Indiana

Batavia, Newyork đến Níkaia, Hy Lạp
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact