Gọi Nyahururu, Kenya


Để gọi Nyahururu:

Quay số: 254 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
254Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Kenya
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
0° 2' Bắc
36° 22' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
0.0421
36.36734

Xem các thành phố gần Nyahururu

Kiểm tra thời tiết ở Nyahururu


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Ychoux, Nước pháp

Varazze, Nước Ý đến Nyahururu, Kenya

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Natapian, Phi-líp-pin

Nersac, Nước pháp đến Nyahururu, Kenya

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Farven, nước Đức

Giroussens, Nước pháp đến Nyahururu, Kenya

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Katsina, Nigeria

Santiago, Costa Rica đến Nyahururu, Kenya

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Ellaville, Georgia

Finley, Bắc Dakota đến Nyahururu, Kenya

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Brier, Washington

Carlisle, Arkansas đến Nyahururu, Kenya
© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact