Gọi Oda, Ghana


Để gọi Oda:

Quay số: 233 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
233Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Ghana
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
5° 55' Bắc
0° 59' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
5.92313
-0.99507

Xem các thành phố gần Oda

Kiểm tra thời tiết ở Oda


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Kunda, Estonia

Tuttlingen, nước Đức đến Oda, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Neureichenau, nước Đức

Ventaquemada, Colombia đến Oda, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Shajapur, Ấn Độ

Divion, Nước pháp đến Oda, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Tlyarata, Nga

Saint-Cloud, Nước pháp đến Oda, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Roswell, New Mexico

Gladewater, Texas đến Oda, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Treasure Lake, Pennsylvania

Harris, Minnesota đến Oda, Ghana
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact