Gọi Oduponkpehe, Ghana


Để gọi Oduponkpehe:

Quay số: 233 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
233Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Ghana
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
5° 31' Bắc
0° 25' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
5.53302
-0.4224

Xem các thành phố gần Oduponkpehe

Kiểm tra thời tiết ở Oduponkpehe


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Borgo Ticino, Nước Ý

Angus, Canada đến Oduponkpehe, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Deutsch Evern, nước Đức

Schomberg, nước Đức đến Oduponkpehe, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bulli, Châu Úc

Dommartin-les-Toul, Nước pháp đến Oduponkpehe, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Rovere della Luna, Nước Ý

Wellington, Châu Úc đến Oduponkpehe, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Arnold, California

Charlestown, Indiana đến Oduponkpehe, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Mendham, Áo mới

Dakota Dunes, Nam Dakota đến Oduponkpehe, Ghana
© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact