Gọi Pallisa, Uganda


Để gọi Pallisa:

Quay số: 256 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
256Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Uganda
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
1° 8' Bắc
33° 42' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
1.145
33.70944

Xem các thành phố gần Pallisa

Kiểm tra thời tiết ở Pallisa


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Aldinga, Châu Úc

Buxtehude, nước Đức đến Pallisa, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Bilwang, Phi-líp-pin

Porto Valtravaglia, Nước Ý đến Pallisa, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Talovyy, Nga

Muang Vangviang, Nước Lào đến Pallisa, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Chiusi della Verna, Nước Ý

San Pablo Tecalco, Mexico đến Pallisa, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Lower Allen, Pennsylvania

Melbourne, Arkansas đến Pallisa, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Leona Valley, California

River Road, bắc Carolina đến Pallisa, Uganda
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact