Gọi Pietermaritzburg, Nam Phi


Để gọi Pietermaritzburg:

Quay số: 27 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
27Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Nam Phi
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
29° 37' miền Nam
30° 23' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
-29.61678
30.39278

Xem các thành phố gần Pietermaritzburg

Kiểm tra thời tiết ở Pietermaritzburg


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Tieling, Trung Quốc

Tirnova, Romania đến Pietermaritzburg, Nam Phi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Jeddah, Ả Rập Saudi

Onnaing, Nước pháp đến Pietermaritzburg, Nam Phi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Hovsan, Azerbaijan

Ustikolina, Bosnia và Herzegovina đến Pietermaritzburg, Nam Phi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Cirkvice, Cộng hòa Séc

Eickeloh, nước Đức đến Pietermaritzburg, Nam Phi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Richfield Springs, Newyork

Whetstone, Arizona đến Pietermaritzburg, Nam Phi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Jacksonville, Florida

Blue Grass, Iowa đến Pietermaritzburg, Nam Phi
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact