Gọi Ramat Gan, Người israel


Để gọi Ramat Gan:

Quay số: 972 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
972Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Người israel
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
32° 4' Bắc
34° 48' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
32.08056
34.81417

Xem các thành phố gần Ramat Gan

Kiểm tra thời tiết ở Ramat Gan


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Schwissel, nước Đức

Tworkow, Ba lan đến Ramat Gan, Người israel

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Saint-Pardoux-Isaac, Nước pháp

Totolapan, Mexico đến Ramat Gan, Người israel

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Beauchamps, Nước pháp

Bussum, nước Hà Lan đến Ramat Gan, Người israel

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Tignere, Cameroon

Usurbil, Tây Ban Nha đến Ramat Gan, Người israel

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến West Sacramento, California

North Merrick, Newyork đến Ramat Gan, Người israel

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Eatonville, Washington

Erda, Utah đến Ramat Gan, Người israel
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact