Gọi la Mã, Nước Ý


Để gọi la Mã:

Quay số: 39 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
39Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Nước Ý
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
41° 53' Bắc
12° 29' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
41.89474
12.4839

Xem các thành phố gần la Mã

Kiểm tra thời tiết ở la Mã


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Palaiochora, Hy Lạp

Erandio, Tây Ban Nha đến la Mã, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Welberg, nước Hà Lan

Bulancak, gà tây đến la Mã, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Itau de Minas, Brazil

Wani, Ấn Độ đến la Mã, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Raunheim, nước Đức

Cox, Tây Ban Nha đến la Mã, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Milford Mill, Maryland

Moundsville, phia Tây Virginia đến la Mã, Nước Ý

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Gas City, Indiana

Cowarts, Alabama đến la Mã, Nước Ý
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact