Gọi Shah Alam, Malaysia


Để gọi Shah Alam:

Quay số: 60 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
60Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Malaysia
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
3° 5' Bắc
101° 31' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
3.08507
101.53281

Xem các thành phố gần Shah Alam

Kiểm tra thời tiết ở Shah Alam


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Binlod, Phi-líp-pin

Al Mughayyir, Lãnh thổ của người Palestin đến Shah Alam, Malaysia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Coutras, Nước pháp

Svatava, Cộng hòa Séc đến Shah Alam, Malaysia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Villasabariego, Tây Ban Nha

Jelah, Bosnia và Herzegovina đến Shah Alam, Malaysia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Agbannawag, Phi-líp-pin

Peterborough, Châu Úc đến Shah Alam, Malaysia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Johnstown, Newyork

Cornelia, Georgia đến Shah Alam, Malaysia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến South Coatesville, Pennsylvania

Benavides, Texas đến Shah Alam, Malaysia
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact