Gọi Soroti, Uganda


Để gọi Soroti:

Quay số: 256 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
256Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Uganda
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
1° 42' Bắc
33° 36' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
1.71464
33.61113

Xem các thành phố gần Soroti

Kiểm tra thời tiết ở Soroti


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Thakurganj, Ấn Độ

Khilchipur, Ấn Độ đến Soroti, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Serra, Brazil

Salmo, Canada đến Soroti, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Titron, Ấn Độ

Sylvan Lake, Canada đến Soroti, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Hradek, Cộng hòa Séc

Borgo, Nước Ý đến Soroti, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Cornish, Maine

Willard, Missouri đến Soroti, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến San Ramon, California

Foscoe, bắc Carolina đến Soroti, Uganda
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact