Gọi Sunan, Bắc Triều Tiên


Để gọi Sunan:

Quay số: 850 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
850Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Bắc Triều Tiên
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 11' Bắc
125° 41' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.19833
125.69

Xem các thành phố gần Sunan

Kiểm tra thời tiết ở Sunan


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Caro, Nước pháp

Sutukoba, Gambia đến Sunan, Bắc Triều Tiên

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Didi Lilo, Georgia

Altar, Mexico đến Sunan, Bắc Triều Tiên

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Erdotelek, Hungary

Polva, Estonia đến Sunan, Bắc Triều Tiên

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Botayurt, Nga

Linabuan Sur, Phi-líp-pin đến Sunan, Bắc Triều Tiên

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Plattsburgh, Newyork

Fairmont, Minnesota đến Sunan, Bắc Triều Tiên

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Papillion, Nebraska

Elkin, bắc Carolina đến Sunan, Bắc Triều Tiên
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact