Gọi Surrey, Canada


Để gọi Surrey:

Quay số: 1 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
1Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Canada
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
49° 6' Bắc
122° 49' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
49.10635
-122.82509

Xem các thành phố gần Surrey

Kiểm tra thời tiết ở Surrey


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Villata, Nước Ý

Meyrueis, Nước pháp đến Surrey, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Kelcyre, Albania

Opalenica, Ba lan đến Surrey, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Mauze-Thouarsais, Nước pháp

Schwaz, Áo đến Surrey, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Freha, Algeria

Bakaly, Nga đến Surrey, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Window Rock, Arizona

Hoopers Creek, bắc Carolina đến Surrey, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Edwards, Colorado

Sunset Beach, bắc Carolina đến Surrey, Canada
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact