Gọi Teshi, Ghana


Để gọi Teshi:

Quay số: 233 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
233Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Ghana
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
5° 35' Bắc
0° 6' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
5.58365
-0.10722

Xem các thành phố gần Teshi

Kiểm tra thời tiết ở Teshi


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Westport, Ailen

Dragoesti, Romania đến Teshi, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Lagoa Santa, Brazil

Zuidlaren, nước Hà Lan đến Teshi, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Armidale, Châu Úc

Vayres, Nước pháp đến Teshi, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Yamagata-shi, Nhật Bản

Uffholtz, Nước pháp đến Teshi, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Punaluu, Hawaii

Pleasant Grove, Alabama đến Teshi, Ghana

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Lakeland South, Washington

Louisburg, Kansas đến Teshi, Ghana
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact