Gọi Thayetmyo, Myanmar


Để gọi Thayetmyo:

Quay số: 95 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
95Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Myanmar
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ




Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
19° 19' Bắc
95° 10' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
19.31667
95.18333

Xem các thành phố gần Thayetmyo

Kiểm tra thời tiết ở Thayetmyo


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:





Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Hilter, nước Đức

Dieppe, Nước pháp đến Thayetmyo, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Uzunovo, Nga

Collazzone, Nước Ý đến Thayetmyo, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Balili, Phi-líp-pin

Komarno, Xlô-va-ki-a đến Thayetmyo, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Miralcamp, Tây Ban Nha

San Giuliano Terme, Nước Ý đến Thayetmyo, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Liverpool, Newyork

Virginia, Minnesota đến Thayetmyo, Myanmar

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sunset Beach, bắc Carolina

Fox Chase, Pennsylvania đến Thayetmyo, Myanmar




© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact