Gọi Toronto, Canada


Để gọi Toronto:

Quay số: 1 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
1Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Canada
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
43° 42' Bắc
79° 24' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
43.70011
-79.4163

Xem các thành phố gần Toronto

Kiểm tra thời tiết ở Toronto


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Granges-sur-Vologne, Nước pháp

Borgholm, Thụy Điển đến Toronto, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Datu Paglas, Phi-líp-pin

Spezzano Albanese, Nước Ý đến Toronto, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Derschen, nước Đức

Bucquoy, Nước pháp đến Toronto, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Olupona, Nigeria

Seon, Thụy sĩ đến Toronto, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Wendell, Idaho

Mooresville, bắc Carolina đến Toronto, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Lake Jackson, Texas

Pasadena, Texas đến Toronto, Canada
© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact