Gọi Vigo, Tây Ban Nha


Để gọi Vigo:

Quay số: 34 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
34Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Tây Ban Nha
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
42° 13' Bắc
8° 43' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
42.23333
-8.71667

Xem các thành phố gần Vigo

Kiểm tra thời tiết ở Vigo


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Buzhakan, Armenia

Pfyn, Thụy sĩ đến Vigo, Tây Ban Nha

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến La Spezia, Nước Ý

Berghem, nước Hà Lan đến Vigo, Tây Ban Nha

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Mihailesti, Romania

Hafik, gà tây đến Vigo, Tây Ban Nha

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Ucea de Sus, Romania

Daliao, Phi-líp-pin đến Vigo, Tây Ban Nha

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Greenville, Mới Hampshire

Wolcott, Newyork đến Vigo, Tây Ban Nha

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Flagler Beach, Florida

Lewiston, California đến Vigo, Tây Ban Nha
© 2022  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact