Gọi Welkom, Nam Phi


Để gọi Welkom:

Quay số: 27 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
27Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Nam Phi
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
27° 59' miền Nam
26° 42' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
-27.98644
26.70661

Xem các thành phố gần Welkom

Kiểm tra thời tiết ở Welkom


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Turis, Tây Ban Nha

Ortacesus, Nước Ý đến Welkom, Nam Phi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Birresborn, nước Đức

Countesthorpe, Vương quốc Anh đến Welkom, Nam Phi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Seveso, Nước Ý

Pilona, Tây Ban Nha đến Welkom, Nam Phi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Benquet, Nước pháp

Bourgneuf, Nước pháp đến Welkom, Nam Phi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Apalachin, Newyork

Bartonsville, Maryland đến Welkom, Nam Phi

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Lake Dallas, Texas

Palm Coast, Florida đến Welkom, Nam Phi
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact