Gọi Winnipeg, Canada


Để gọi Winnipeg:

Quay số: 1 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
1Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Canada
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
49° 53' Bắc
97° 8' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
49.8844
-97.14704

Xem các thành phố gần Winnipeg

Kiểm tra thời tiết ở Winnipeg


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Villevaude, Nước pháp

Vernole, Nước Ý đến Winnipeg, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Yashkino, Nga

Phủ Lý, Việt Nam đến Winnipeg, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Dunshaughlin, Ailen

Zamarski, Ba lan đến Winnipeg, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Sorland, Na Uy

Prahecq, Nước pháp đến Winnipeg, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Calhoun, Kentucky

Damascus, Maryland đến Winnipeg, Canada

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Wormleysburg, Pennsylvania

Reed Creek, Georgia đến Winnipeg, Canada
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact