Gọi Wobulenzi, Uganda


Để gọi Wobulenzi:

Quay số: 256 X

Nếu bạn đứng sau một tổng đài, bạn có thể phải nhập « 0 », « 9 » hoặc một số khác để liên hệ với đường dây bên ngoài. Nó có thể là trường hợp nếu bạn đang ở trong một văn phòng kinh doanh.

Number Explanation
256Mã quay số quốc tế được sử dụng để quay số tới Uganda
XThay thế X với số địa phương bạn muốn liên hệ
Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39° 2' Bắc
77° 29' miền Nam
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
39.04372
-77.48749

Xem các thành phố gần Ashburn

Kiểm tra thời tiết ở Ashburn

Hàng giờ
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
0° 43' Bắc
32° 30' Bắc
Số thập phân
tọa độ
Vĩ độ
Kinh độ
0.72833
32.51222

Xem các thành phố gần Wobulenzi

Kiểm tra thời tiết ở Wobulenzi


Nhập hai thành phố hoặc quốc gia:

Bạn hiện đang xem trang web trong Tiếng Việt. Bạn có thể chuyển sang Tiếng Anh (Hoa Kỳ) nếu bạn thích. Du khách quốc tế có thể đọc trang web bằng ngôn ngữ ưa thích của họ bằng cách chọn từ một trong các tùy chọn bên dưới:


Gọi giữa các thành phố và quốc gia

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Tetney, Vương quốc Anh

Nakodar, Ấn Độ đến Wobulenzi, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Srbinovo, Macedonia

Rybakivka, Ukraine đến Wobulenzi, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Silea, Nước Ý

Urago d'Oglio, Nước Ý đến Wobulenzi, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Przygodzice, Ba lan

Kretinga, Lithuania đến Wobulenzi, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Wakefield-Peacedale, đảo Rhode

Farmersburg, Indiana đến Wobulenzi, Uganda

Ashburn, Virginia, Hoa Kỳ đến Harrisville, Mới Hampshire

Weddington, bắc Carolina đến Wobulenzi, Uganda
© 2023  The Call Now

About   ·   Privacy   ·   Contact